Mali šareni svijet

Kontaktirajte nas i izraditi ćemo za Vaše najmilije unikatan personalizirani poklon

E-mail

malisarenisvijet@gmail.com

Instagram

Telefon

091 730 5851

MALI ŠARENI SVIJET
obrt za kreativne usluge
vl. Katarina Juzvišen Radaković
Sjedište: Sveti Kuzam 33A, 51000 Rijeka
OIB: 43445547578, IBAN: HR4124020061140389102 (ERSTE BANK)
Obrt nije u sustavu PDV-a temeljem članka 90. stavka 2. Zakona o PDV-u.